วิธีใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

251

แนะนำการใช้อุปกรณ์ เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : Youtube Phyathai 2 Hospital