เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกระดูกพรุน

466

EP.1 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกระดูกพรุน โดย ผศ.นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพญาไท 2


เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกระดูกพรุน

รู้จักกับอาการโรคกระดูกพรุน ปัจจัยเสี่ยง และวิธีรักษา โดย ผศ.นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพญาไท 2

โรคกระดูกพรุน The series รวม 6 ตอน

  1. EP.1 เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกระดูกพรุน
  2. EP.2 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคกระดูกพรุน
  3. EP.3 ขั้นตอนในการตรวจมวลกระดูกและผลกระทบเมื่อหยุดยาเอง
  4. EP.4 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน
  5. EP.5 วิธีรักษาเมื่อกระดูกหักเนื่องจากโรคกระดูกพรุน
  6. EP.6 การเลือกซื้ออาหารเสริมมารับประทาน

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก : Youtube Phyathai 2 Hospital


 

EP.2 ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคกระดูกพรุน โดย ผศ.นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพญาไท 2


 

EP.3 ขั้นตอนในการตรวจมวลกระดูกและผลกระทบเมื่อหยุดยาเอง โดย ผศ.นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพญาไท 2


 

EP.4 วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน โดย ผศ.นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพญาไท 2


 

EP.5 วิธีรักษาเมื่อกระดูกหักเนื่องจากโรคกระดูกพรุน โดย ผศ.นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพญาไท 2


 

EP.6 การเลือกซื้ออาหารเสริมมารับประทาน โดย ผศ.นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพญาไท 2


 

แล้วพบกันใหม่กับสาระดี ๆในบทความเพื่อสุขภาพ เรื่องราวการดูแลสุขภาพจาก uHealthy.co ใน
บทความต่อไปกันนะคะ