เช็คอาการต่อมทอนซิลอักเสบ ปัญหาที่พบได้บ่อยทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่

264
ต่อมทอนซิลอักเสบ

เช็คอาการต่อมทอนซิลอักเสบ ปัญหาที่พบได้บ่อยทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่

ปัญหาของต่อมทอนซิลอักเสบที่พบได้บ่อยทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ โดยอาการนั้นจะมากน้อยแค่ไหนก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งหากมีการอักเสบเกิดขึ้นบ่อยๆ เป็นซ้ำๆภายในปีเดียว อาจจะทำให้เกิดอาการเรื้อรังจนถึงขั้นรุนแรงได้ ดังนั้นใครก็ตามที่มีอาการเพียงเล็กน้อยก็อย่าชะล่าใจและให้รีบรักษาตามคำแนะนำของแพทย์โดยเร็ว

ถ้าอยากรู้ว่าอาการของต่อมทอนซิลอักเสบจะเป็นยังไง รุนแรงมากแค่ไหน uHealthy.co มีคำตอบ!!

ทำความรู้จักกับต่อมทอนซิล

ต่อมทอนซิล คือ เนื้อเยื่อของต่อมน้ำเหลืองที่ภายในนั้นมีเม็ดเลือดขาวอยู่หลากหลายชนิดภายในลำคอทั้งสองข้าง โดยหน้าที่หลักนั้นคือการดักจับหรือกำจัดเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารอีกทั้งยังมีบทบาทในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย และปัญหาที่พบได้บ่อย คือ ต่อมทอนซิลมีการอักเสบ หรือมีขนาดโตผิดปกติ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับระบบการหายใจและการกลืนของผู้ป่วย

ภาวะทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน

ภาวะทอนซิลอักเสบเฉียบพลันเป็นสาเหตุหลักที่พบได้บ่อยของการเจ็บคอ ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยจะพบได้บ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี กล่าวถึงสาเหตุของการอักเสบแล้วมักจะเกิดจากการติดเชื้อของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส

อาการ รู้สึกเจ็บคอ บางครั้งเจ็บร้าวไปถึงหู มีไข้จนหนาวสั่น กลืนอาหารลำบาก รู้สึกเจ็บเมื่อกลืน บางราย
สามารถคลำเจอได้ที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอบวมโต หากเป็นผู้ป่วยเด็กอาจมีอาการน้ำลายไหลหรืออาเจียนหลัง
รับประทานอาหาร โดยหากมีเกิดการอักเสบบ่อยๆ จะทำให้ต่อมมีขนาดโตขึ้นและจะกลายเป็นการอักเสบแบบ
เรื้อรัง โดยจะมีการอักเสบซ้ำๆหลายครั้ง/ปีอีกทั้งการระคายเคืองคอเรื้อรังนี้ก็ส่งผลให้มีกลิ่นปากเช่นกัน

การรักษาภาวะทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน

โดยปกติแพทย์จะรักษาตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้, ยาแก้อักเสบ, ยาปฏิชีวนะ หรือยาแก้ปวดตามเชื้อที่
แพทย์สงสัย โดยควรได้รับยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 7 – 10 วันเป็นอย่างต่ำ หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรง
ขึ้น เช่น ไข้สูง มีภาวะขาดน้ำขาดสารอาหาร แพทย์จำเป็นต้องให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อฝื้นฟูร่างกาย
โดยให้น้ำเกลือหรือยาปฏิชีวนะผ่านทางเส้นเลือด หากพบภาวะแทรกซ้อนของทอนซิลอักเสบ คือมีการอักเสบ
กระจายเชื้อเป็นวงกว้าง มีหนองบริเวณรอบๆต่อมทอนซิล หรือเกิดภาวะติดเชื้อเข้ากระแสเลือด ซึ่งภาวะนี้เป็น
ภาวะที่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต แพทย์อาจจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อระบายหนองและการติดเชื้อร่วมกับการให้ยาร่วมด้วย

แบบไหนต้องผ่าตัดต่อมทอนซิล

 • ผู้ที่มีภาวะทอนซิลอักเสบแบบเรื้อรัง, เจ็บคอเรื้อรัง, มีหนองแต่รักษาด้วยยาปฏิชีวนะแล้วไม่ดีขึ้น, พบว่า
  ต่อมทอนซิลได้กลายเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียเรื้อรัง
 • เกิดการอักเสบจนส่งผลกระทบกับชีวิตชีวิตประจำวัน เช่น เจ็บคอ มีไข้ ไม่สบายจนทำให้ต้องหยุดงาน
  หรือหยุดเรียนบ่อย ๆ
 • เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการอักเสบ เช่น หนองบริเวณลำคอ หรือภาวะหนองรอบทอนซิล หากภายหลัง
  ภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวดีขึ้น แนะนำให้ตัดต่อมทอนซิลออกเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนซ้ำ
 • ต่อมทอนซิลมีขนาดโตจนเบียดระบบทางเดินหายใจส่งผลให้หายใจลำบาก นอนกรนและอาจจะเกิดภาวะ
  หยุดหายใจขณะหลับได้
 • ผู้ป่วยที่แพทย์สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็งของต่อมทอนซิลหรือมีเนื้องอกชนิดอื่นๆเจริญเติบโตที่ต่อม
  ทอนซิล

ทำความเข้าใจกับการผ่าตัดต่อมทอนซิล

การผ่าตัดต่อมทอนซิลออกนั้นมักทำให้เกิดความเข้าใจผิดๆที่ว่าหากผ่าตัดออกแล้วจะทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม หรือมีภูมิต้านทานลดลง เพราะหลายคนคิดว่าหากไม่มีอวัยวะในการดักจับเชื้อโรคแล้วจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายมากกว่า ซึ่งไม่จริงเลยเพราะการผ่าตัดต่อมทอนซิลออกแพทย์ได้เป็นผู้พิจารณาแล้วว่าหากไม่ตัดออกและทิ้งไว้อย่างนั้นตัวต่อมทอนซิลที่ไม่สามารถทำงานได้ดีหรือทำงานผิดปกติจะกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคแทน ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วร่างกายของคนเรายังมีเนื้อเยื่อน้ำเหลืองอื่นที่ทำหน้าเพียงพอทำให้ไม่ส่งผลกระทบกับภูมิคุ้มกันที่ลดลงอย่างที่เข้าใจผิด

การกลืนลำบากหลังจากการผ่าตัดต่อมทอนซิล บางคนกังวลว่าจะเจ็บและทานอาหารลำบาก ปัจจุบันแพทย์สามารถเลือกใช้เทคนิคพิเศษ เช่น การผ่าตัดด้วยอุปกรณ์คลื่นวิทยุความถี่สูง ทำให้เนื้อมีการบาดเจ็บน้อยและฟื้นตัวได้เร็ว อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีอาการดังที่กล่าวมาควรรีบพบแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเพื่อทำการรักษาโดยเร็วที่สุด

กล่าวโดยสรุป

ต่อมทอนซิล คือ เนื้อเยื่อของต่อมน้ำเหลืองที่ภายในนั้นมีเม็ดเลือดขาวอยู่หลากหลายชนิดภายในลำคอทั้งสองข้าง โดยหน้าที่หลักนั้นคือการดักจับหรือกำจัดเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารอีกทั้งยังมีบทบาทในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย

หากมีภาวะต่อมทอนซิลอักเสบจะมีอาการ รู้สึกเจ็บคอ บางครั้งเจ็บร้าวไปถึงหู มีไข้จนหนาวสั่น กลืน
อาหารลำบาก รู้สึกเจ็บเมื่อกลืน คอบวมโตที่ต่อมน้ำเหลือง มีการอักเสบซ้ำๆ เกิดการระคายเคืองคอเรื้อรังและ
ส่งผลให้มีกลิ่นปาก อย่างไรก็ตามหากพบว่ามีอาการดังที่กล่าวมาควรรีบพบแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญเพื่อ
ทำการรักษาโดยเร็วที่สุด

แล้วพบกันใหม่กับสาระดี ๆในบทความเพื่อสุขภาพ เรื่องราวการดูแลสุขภาพจาก uHealthy.co ใน
บทความต่อไปกันนะคะ


คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง


ทอนซิลอักเสบ โรคร้ายต่อมใกล้ตัว | พบหมอมหิดล

“ทอนซิลอักเสบ” เป็นภาวะอักเสบของต่อมทอนซิลส่วนคออักเสบ ผู้ป่วยที่มีทอนซิลอักเสบเฉียบพลันจะมีอาการไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ กลืนลำบาก แต่ด้วยอาการของทอนซิลอักเสบจะคล้ายไข้หวัด ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่าแค่ซื้อยามากินเองก็คงหาย แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าโรคทอนซิลอักเสบ สามารถพัฒนาเป็นโรคที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้ถ้ารักษาไม่ถูกวิธี วันนี้ พญ.ธนสรัญ วัชราดิลกกุล แพทย์ประจำแผนกโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม.มหิดล จะมาบอกถึงอันตรายของโรคที่คนมองข้าม ติดตามได้ในรายการ พบหมอมหิดล ตอน ทอนซิลอักเสบ โรคร้ายต่อมใกล้ตัว